Škola korčuľovania

Viac ako 12 % detí na Slovensku trpí nadváhou a z toho približne 80 % chlapcov a 75 % dievčat je za hranicou obezity. Sú to príliš veľké percentá, ktoré sa snažíme znížiť zdravým pohybom na ľade.
Škola korčuľovania REGISTRÁCIA


Konferencia zdravia juniorov

Nebojuj edukuj! Týmto heslo sme uviedli tohtoročnú konferenciu. Ak ste nás nestihli sledovať online, pozrite si nás zo záznamu.
Chcem si pozrieť záznam


Tematické webináre

Prinášame vám zaujímavé témy, skúsenosti, ale aj riešenia. Pravidelne privítame skvelých hostí aj odborníkov a posunieme tému detskej obezity o krok vpred. Sledujte nás!
Chcem sledovať webináre


Naše aktivityZeleninkový program


Zeleninkové šialenstvo


Celoročný edukačný program zameraný na prevenciu detskej obezity pre materské školy a školské kluby.


CHCEM VEDIEŤ VIAC

Škola varenia


Škola varenia


Zážitkové kurzy varenia, kde školáci a predškoláci spolu s rodičmi spoznávajú kvalitu potravín.


CHCEM VARIŤ

Škola korčuľovania


Škola korčuľovania


Vďaka vedeniu našich trénerov, podporujeme pevné zdravie detí aktívnym pohybom, akým je aj korčuľovanie.


CHCEM KORČUĽOVAŤ

AFRIKA Uganda


Afrika UGANDA


Uganda, srdce Afriky, nádherná krajina, plná farieb, slnka a detí, voňavého ovocia, ale i chudoby, pokory. Je nám cťou im pomáhať.


CHCEM POMÁHAŤ

Ďakujeme našim partnerom
a klientom za tieto milé slová:


Janica Malek Lacová


zakladateľka Jem iné

Janica Malek Lacová


„Jarku som spoznala ako účastníčku Školy varenia Jem iné, ako človeka s obrovských srdcom a nadšením. Keďže sa obe dívame na svet rovnakými očami, stali sa z nás priateľky. Jarku obdivujem za jej neutíchajúcu energiu, optimizmus a nadšenie robiť správne veci. Medzi správne veci patrí aj edukácia detí v oblasti stravovania. Deťom veľakrát chýba motivácia a práve Jarka je pre deti tým najlepším vzorom.„


Jarko Guzanič


šéfkuchár, projektový koordinátor a konzultant pre rozvojovú agendu 2030, Ženeva, Švajčiarsko

Jaroslav Guzanič


„Prajem všetkým rodičom, učiteľom, deťom či príbuzným, aby im varenie a príprava receptov priniesla veľa zážitkov a aby si uvedomili, že každý z nás je a mal by byť ambasádorom udržateľných cieľov. Jedlo a varenie je tradíciou, súčasťou kultúrneho dedičstva a spoločenskou udalosťou. „Varecha budúcnosti„ je schopná veľkej zmeny. Preto by som všetkých rád vyzval, aby udržateľnosť vnímali ako dlhodobú víziu, prevzali zodpovednosť do vlastných rúk a pomohli vychovať budúcu generáciu, ktorá bude dôležitým aktérom zmeny. “


Monika Miňová


predsedníčka Slovenského výboru svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – OMEP a odborný asistent PF PU v Prešove

PaedDr. Monika Miňová, PhD.


„Tak, ako hovorí J. A. Komenský – Na dobrom začiatku všetko záleží. Oceňujem snahu autoriek o prepojenie rodiny a materskej školy a snahu spoločnými silami vštepiť dieťaťu správne a najmä zdravé návyky, ktoré vedú k osvojeniu si zdravého životného štýlu, ktorý určite bude nápomocný aj v boji proti stupňujúcej sa obezite už aj u detí predškolského veku.„


Náš blog

S radosťou s vami zdieľame naše skúsenosti a vedomosti


2 per dane

Dňa 4. marca 2021 sa uskutočnil tretí ročník Konferencie zdravia juniorov, ktorého hlavnou témou bola detská obezita. Keďže čísla sú alarmujúce, rozhodli sme sa tejto téme venovať počas celého roka prostredníctvom tematických webinárov. Na to, aby sme mohli našu osvetu šíriť čo najďalej potrebujeme aj vašu pomoc a podporu.

read more
Konferencia zdravia juniorov 3

Konferencia zdravia juniorov 3

Nebojuj, edukuj! S týmto heslom vás privítame na tohtoročnej Konferencií zdravia juniorov, už tretej v poradí. Pri príležitosti Svetového dňa obezity sme sa rozhodli upozorniť na tému detskej obezity. Adresujeme dôležitý spoločenský problém pričom konferencia má potenciál zmeniť prístup k riešeniu tejto témy. 

read more

Detská imunita

Vírusy na nás doslova číhajú z každej strany. Seba a svoje deti sa snažíme chrániť najlepšie ako vieme. Nepreháňame to však niekedy? Statočným bojovníkom proti chorobám je naša imunita. Ako sa o ňu správne starať, radí nutričná špecialistka Mária Markeová. Imunite, najmä v tejto dobe, mnohí prikladáme ešte väčšiu vážnosť.

read more

Food Revolution Day 2017

Food Revolution Nové Zámky – Malý šéfkuchár bez čapice OZ, je inšpirované celosvetovým programom prevencie boja proti detskej obezite. V apríli 2016 sa Jarka Kreškóciová stala oficiálnym Ambasádorom Nadácie Jamie Olivera pre Nitriansky región a tým aj súčasťou celosvetovej kampane „Food Revolution“, ktorú založil známy šéfkuchár z Veľkej Británie.

read moreSPOJTE SA S NAMI

Nový kurz varenia či korčuľovania, alebo nové produkty v e-shope?

Bude lepšie, keď ostaneme v kontakte, napíšte nám.