Pakistan FOOD REVOLUTION

Pomoc deťom a ľuďom v núdzi s podporou Malého šéfkuchára bez čapice v Pakistane.

Malý šéfkuchár bez čapice podporuje a spolupracuje s registrovanou mimovládnou a neziskovou organizáciou s názvom Organizácia na podporu sociálneho zabezpečenia. Organizácia bola založená v roku 2016 úžasnou, ušľachtilou ženou Asma, ktorá pomáha ľuďom a deťom v núdzi.