Kontakt

Malý šéfkuchár bez čapice OZ

Pod kopcom 75
940 01 Nové Zámky
Slovensko

IČO: 42113784
DIČ: 2022399555
Nie sme platitelia DPH

Slovenská sporiteľňa GIBASKBX
SK35 0900 0000 0051 7375 5594

e-mail: jarka@zeleninkovesialenstvo.sk